Zajistíme přepravu zásilky silniční, leteckou, námořní, říční, kontejnerovou a kombinovanou dopravou.

 • celosvětové přepravy, především po Evropě, Rusku, Asii

 • export - import Hamburg přístav

 • kusové zásilky Hamburg přístav

 • export - import Německo

 • přeprava nákladů silniční, železniční, námořní, říční, kontejenrovou a kombinovanou dopravou

 • přepravy nebezpečného nákladu třídy ADR

 • přepravy nadměrně těžkých a nadrozměrných zásilek

 

Silniční přeprava celovozových zásilek 

 • přepravy strojírenských výrobků, investičních celků, hutnických výrobků, obalových materiálů, stavebních materiálů a jiného zboží

 • realizace dodávek v systému just in time

 • přepravy nebezpečného nákladu třídy ADR

 • přepravy nadměrně těžkých a nadrozměrných zásilek

 • vyřízení veškerých dokumentů a zajištění potřebných úkonů spojených s přepravou

Silniční přeprava kusových zásilek

 • realizace dodávek dle přání zákazníka , zpravidla systémem door to door

 • přepravy nebezpečného nákladu třídy ADR

 • vyřízení veškerých dokumentů a zajištění potřebných úkonů spojených s přepravou

Námořní přeprava

 • přepravy kusových, objemných i speciálních zásilek s využitím především přístavů Hamburg, Brémy, Bremerhaven a Rotterdam

 • importní a exportní zásilky z a do zemí jako například Čína, USA atd.

 • kontejnerové přepravy

 • přepravy nebezpečného nákladu třídy IMDG

 • přepravy nadměrně těžkých a nadrozměrných zásilek

 • vyřízení veškerých dokumentů a zajištění potřebných úkonů spojených s přepravou

Říční přeprava

 • využívá se jako součást kombinované přepravy většinou u nadměrně těžkých a nadrozměrných zásilek především po Labi

 • vyřízení veškerých dokumentů a zajištění potřebných úkonů spojených s přepravou

Kontejnerová přeprava

 • importní a exportní zásilky z a do zemí jako například Čína, USA, Rusko,  atd.

 • využití kontejnerů pro veškeré druhy dopravy

 • volba vhodného typu kontejneru dle povahy zboží

 • možnost zajištění nestandardních typů kontejnerů (High Cube, Open Top, Flat Rack a jiných)

 • vyřízení veškerých dokumentů a zajištění potřebných úkonů spojených s přepravou

 Logistické služby a skladování

Nabízíme komplexní logistické služby v oblasti skladování a vnitrostátní distribuce s návazností na mezinárodní silniční přepravy. Zajistíme kompletní celní služby, služby s přidanou hodnotou a v případě mezinárodního stěhování i  zahraniční balení včetně výroby speciálních obalů.

Sklady

 • běžný temperovaný

 • běžný netemperovaný

Zajistíme

-          manipulace se zásilkou

-          třídění

-          přebalování

-          kompletace

-          vyskladnění zásilek na základě dodacích listů

-          tisk a lepení etiket

-          dodržování podmínek FIFO

-          100 % vstupní kontrola

-          vedení skladové evidence  

Pronájmy  skladových prostor  

  Naše sklady  často a opakovaně využívají malé, střední i velké firmy. Zajistíme vám čisté, suché a bezpečné skladovací prostory, jejichž velikost se pohybuje od 5 m2  do 1000m2. . Skladové prostory si můžete najmout na dobu  od jednoho týdne . Přístup k skladům je neomezený  24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Ať již chcete skladovat cokoliv, co se nevejde do prostor vaší firmy, nebo chcete archivovat dokumenty na bezpečném místě, se vším vám ochotně pomůžeme. Zajistíme pro vás nejen stěhování, ale také obaly, obalový materiál či jiné pomůcky pro stěhování, skladování nebo archivaci.

Archivace dokumentů

Hledáte místo pro archivaci vašich dokumentů? Naše suché a temperované sklady je možné vybavit regály, které umožní efektivní využití prostoru. Poskytujeme archivační řešení šité na míru.